Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2014

pursuit
Gdy wrócę z niebytu, niezwłocznie oddzwonię. 
— Tadeusz Pióro
Reposted fromizvi izvi vialeksandra leksandra
pursuit

Udajesz, że jesteś taka silna, a tak naprawdę nie umiesz sobie z niczym poradzić i wszystko doprowadza cię do płaczu. Oszukujesz samą siebie.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa vialeksandra leksandra
pursuit
3908 a4a2 390
Reposted fromSukkie Sukkie vialeksandra leksandra
pursuit
Chciałbym cokolwiek przeczytać o sobie i o swoich uczuciach, kiedy leżę dwudziestą noc bez snu i patrzę w sufit.
— Marek Hłasko
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vialeksandra leksandra
pursuit
Puść. Przestań się spinać. Uwolnij myśli. Wtedy rozwiązanie samo do Ciebie przyjdzie. 
— Pawlikowska, 25.01
Reposted frommy-life my-life vialeksandra leksandra
pursuit
Nocą wszystko jest bardziej. Boli bardziej, czujesz bardziej, myślisz bardziej, umierasz bardziej. Bardziej nie masz sił.
— Marta Kostrzyńska
Reposted frommalcia malcia vialeksandra leksandra
pursuit
9866 4911 390
Reposted from21gramow 21gramow vialeksandra leksandra
pursuit
3006 ff11 390
Reposted fromstopme stopme vialeksandra leksandra
pursuit
9097 f4aa 390
pursuit
Jest takie miejsce w piekle, gdzie będą smażyć się wszyscy fryzjerzy, którzy zniszczyli Twoje włosy
— unknown
Reposted fromcaramina caramina viaUnrealUnreality UnrealUnreality

October 28 2014

pursuit
6372 dc48 390

September 19 2014

pursuit
Miłość trzeba wytęsknić, wycierpieć, wypłakać. A i tak nie ma pewności, czy się zjawi.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viaespera espera
pursuit
0410 c14c 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaespera espera
pursuit
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: 
samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— m.hłasko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaespera espera
pursuit
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frominpassing inpassing viaespera espera
pursuit
5827 2cca 390
Reposted fromgreenleaf greenleaf viaespera espera
pursuit
Czasami trudno żyć z dala od kogoś, nawet jeśli się wie, że to niewłaściwy człowiek.
— Joy Fielding - "Szepty i kłamstwa"
pursuit
w jednym momencie nastąpi zwrot akcji,
nagły
i wszystko się ułoży
i wszystko będzie lepsze
to jak nowe życie
i wyjście z cienia
— better days
pursuit
Jeśli idzie o stan psychiczny, to człowiek każdego dnia wielokrotnie przekracza zieloną granicę między chorobą a normalnością - absurd. Zupełnie jakbyśmy wszyscy jedną nogą cały czas byli w domu wariatów.
— Markus Werner "Na zboczu"
pursuit
4350 9f17 390
Reposted fromscorpix scorpix viapurplerain purplerain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl