Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2014

(Play with the fishies, click to feed them).

Reposted fromholga holga viapurplerain purplerain
pursuit
pursuit
4788 54ae 390
Reposted fromsoll soll viapurplerain purplerain
pursuit
“ Osiągasz to, w co wierzysz
Przyciągasz to, czego pragniesz ”
pursuit

Przyjedź... to się nawrócę... to uwierzę jeszcze raz. 

— Fisz
pursuit
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
pursuit
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
pursuit

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

— A wtedy to ja współczuję...
pursuit
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
pursuit
6239 94c7 390
NO, BYŁEŚ... 
pursuit
pursuit
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— Janusz Leon Wiśniewski
pursuit

Na spędzenie ze sobą „całego życia” mają tak naprawdę szansę ci, którzy spotykają się odpowiednio późno.

 

— 188 dni i nocy / Janusz Leon Wiśniewski
pursuit
Miała również piękne oczy, ale był w nich dziwny smutek, jakby mimo młodego wieku zbyt dużo przeżyła.
— Jordan Belfort "Wilk z Wall Street"
pursuit
pursuit
[...] Myślałam, że świat mi się zawali, no i w sumie tak się stało, ale zaczęłam budować go na nowo. Teraz jest lepiej.
pursuit
Zostaniesz już przy mnie?
— ♥
pursuit
Wyszedłem z tego żywy, lecz z bliznami, o których nie mogę zapomnieć.
— Bring Me The Horizon - Don't Go
pursuit
A gdy się zejdą, raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi, co zrobić, co zrobić z tą miłością?
— Agnieszka Osiecka
pursuit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl